Naše činnost

Základní poradenství a specifické sociálně – právní poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem

Volný čas našich dětí

Shromažďování informací o změnách v sociálním systému

Působíme na území okresu Svitavy


Relaxační pobyt pro rodiče, kteří dlouhodobě pečují v domácím prostředí o dítě/mladistvého s těžkým zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním

Cílem projektu je:
Dlouhodobá péče o blízkého člověka s těžkým zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním je velkou fyzickou i psychickou zátěží celé pečující rodiny. Náročná péče neumožňuje mnohdy žádný odpočinek mimo domácí prostředí, proto jsme v roce 2008 uskutečnili první relaxační pobyt, který byl zaměřený na aktivní odpočinek rodičů, kteří dlouhodobě pečují. Procházky, péče o pleť, nehty, plavání v bazénu, relaxační cvičení pod vedením fyzioterapeutky splnilo svůj účel. V roce 2009 se relaxační pobyt nekonal z důvodů nedostatku finančních prostředků. Pro rok 2010 jsme se rozhodli, pokusit se opět takový víkend uskutečnit.


Nadále provozujeme a naplňujeme projekt: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Specifické poradenství pro rodiny, které pečují o dítě, mladistvého s těžkým zdravotním postižením

Cílem tohoto projektu je: Soustředit použité rehabilitační a kompenzační pomůcky, které nejsou rodinami používané svému účelu, na jedno místo. Aby nadále mohly pomoci formou vypůjčení na přechodnou dobu, než jiná rodina zajistí svému dítěti pomůcku novou.
Specifické poradenství - cílem je informační servis z legislativy sociálních zákonů, zprostředkování kontaktů na (úřady, odborné lékaře, vzdělávací instituce), pomoc při vyhledávaní specifických rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Půjčovna zahájila svou činnost 1. 1. 2007 v rámci komunitního plánu města Svitavy
Poradna podává specifické informace od roku 2000

Individuální poradenství je nutné sjednat předem na tel. 604 607 618
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011