Pobyty

Celkové hodnocení týdenního psychorehabilitačního pobytu pro děti a mladistvé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny

Termín: 13. 8. – 20. 8. 2016
Místo: Penzion Pastviny, Pastviny č. 143, Žamberk
Vedoucí pobytu: Bc. Martina Čížková, DiS.
Odborný garant: Jitka Patočková
Dozorující lékař: MUDr. Vladimír Žák

V sobotu 13. srpna 2016 se sjeli do Penzionu Pastviny, do obce Pastviny a okresu Žamberk, účastníci tradičního rehabilitačního pobytu pro děti/ mladistvé/ dospělé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny.

Pobytu se zúčastnilo celkem 31 osob, z toho 17 osob dotovaných /7osob s průkazem ZTP/P a kombinovaným postižením, 2 osoby s potvrzením odborného lékaře z důvodu kombinovaného zdravotního znevýhodnění/ a jejich 8 doprovodů/, 9 nedotovaných rodinných příslušníků.

Personál: 1 fyzioterapeutka, 2 asistenti volného času, 1 osobní asistentka, 1 osoba k zajištění rekreační jízdy na koních, externě masérka.

V úvodu svého hodnocení musím nejprve zmínit, že jsme náš pobyt naplánovali a realizovali v penzionu Pastviny, který jsme využili v posledních třech letech. Přání vrátit se na stejné místo, vyplynulo z hodnocení pobytu našimi účastníky, které jsme realizovali při ukončení rehabilitačního pobytu v roce 2015. Příprava letošního pobytu byla s očekáváním, protože se změnili provozovatelé penzionu, tudíž obě strany nevěděli, co od sebe mohou očekávat. Museli jsme znovu dohodnout průběh pobytu, stravování, ubytování a další podrobnosti. Provozovatel dodržel telefonickou dohodu a zachoval nám podmínky, které jsme domluvili s původním majitelem Penzionu Pastviny. Do penzionu a na lidi, kteří s námi prožijí týden našeho hraní a pracovního odpočívání, jsme se moc těšili. Prvotní rozpaky, se dali přirovnat k rozpakům, které jsme prožívali při prvním pobytu v roce 2013.

Penzion Pastviny nově vlastní a provozuje společnost s ručením omezeným Pali Gastro s. r. o., Praha. Prostory penzionu jsou členěny mimo přízemí do dvou dalších nadzemních podlaží, které jsou dostupné zdvihací plošinou pro imobilní osoby a osoby se sníženou pohyblivostí. Kapacita penzionu je cca 45 osob. Vnitřní prostory jsou velmi dobře uspořádány, k dispozici jsme měli pro naše činnosti tělocvičnu, velkou společenskou místnost jídelnu a přilehlý kafé bar. Ubytovací část je tedy výborně dostupná vozíčkářům a to pro naši cílovou skupinu ten nejzásadnější požadavek na ubytování. Pokoje penzionu jsou dostatečně prostorné, vybavené sociálním zařízením, takže dobře využitelné vozíčkáři. Kromě toho dva z pokojů, včetně jejich koupelen splňují všechny požadavky bezbariérovosti. Penzion je zasazen do krásného prostoru, který byl ideální pro odpočinek. Součástí je také altán, který jsme mohli kdykoliv využít k našim aktivitám. Zároveň zde byla možnost grilování, které pro nás také provozovatelé a pan kuchař zrealizovali. V blízkosti penzionu je hřiště na tenis, nohejbal a další míčové hry. Rodiče i tento prostor využili a trošku potrápili svá těla.

Strava byla podávána podle časového harmonogramu, který byl vytvořen na základě požadavků našich účastnických rodin, formou plné penze, včetně svačin a pitného režimu. Z vyjádření účastníků, které jsme zrealizovali formou skupinového rozhovoru, kdy každý z účastníků vyjádřil svůj názor, vyplynula spokojenost se službami penzionu Pastviny.

Každý rok se snažíme mít pro děti, mladistvé a jejich rodiny pobyt pohádkově připravený, proto i letos byl náš pobyt naplněný rozmanitými činnosti, bohatý na zážitky a ve znamení „pohody a porozumění“. Celý týden jsme prožívali s postavami z POHÁDKY MRAZÍK. Mrazík, Ivánek, Marfuša, Nastěnka, Baba Jaga, Loupežník provedli a zabavili naše účastníky při různých činnostech, soutěžích a hrách. Všechny vtáhli do svého pohádkového světa. Provázeli nás programem, který obsahoval cvičení – které také v tomto roce prováděli rodiče se svými dětmi, za dohledu fyzioterapeutky paní Jitky Patočkové, která také po celý týden poskytovala účastníkům magnetoterapii, baňkování, tejpování a další terapie, dále nám externě přijížděla do penzionu poskytovat masáže paní Alena Lyčková, celý týden absolvovali účastníci rekreační jízdu na koních, volnočasové aktivity a odborný program pro rodiče. Rekreační jízda na koni probíhala v těsné blízkosti penzionu Pastviny, a také koně byli ustájení hned naproti penzionu, takže jsme je měli po celou dobu na dohled.

Velké poděkování patří, panu Vladimíru Lajdovi, který na nás nezapomněl, obětoval svoji dovolenou a dovezl za námi své dva „miláčky“, až do tak vzdáleného místa. Koně celý týden hýčkaly těla našich účastníků na svých hřbetech, aby jim svým teplem uvolnili svaly a vykouzlili svým houpavým krokem šťastné úsměvy v jejich tvářích. Povedlo se, všichni si jízdu na koních užívali.

Program pro volný čas a jeho bohatá náplň doplňovala chvíle mezi cvičením, terapiemi, masážemi, rekreační jízdou na koních a odborným programem pro rodiče. Děti si za pomoci asistentek a rodičů vytvořily na památku trička, které pomalovaly podle šablon postavičkou Mrazíka a jeho přátel. Nechyběly pomůcky pro trénování jemné motoriky jako barvy, štětce, lepidlo, papíry, nůžky. Všechny výtvarné nápady se vztahovaly k tradiční pobytové hře a právě dobré nápady našich asistentek zaručily spoustu nových výtvarných činností a zážitků.

Tradiční událostí v průběhu pobytu je pro děti, mladistvé i dospělé, pobytová hra. Tentokráte Mrazík, Ivánek, Baba Jaga, Marfuša, Nastěnka, Loupežník vyzvali účastníky k plnění úkolů. Realizace této hry je založena na přípravách, které probíhají před pobytem, kdy na nich velmi pečlivě pracovala naše zkušená asistentka Petra Vetešníková, dále pak na přípravě, která probíhá v rámci volnočasového programu. Účastníci tvoří pohádkové pomůcky, které jsou součástí našeho velkého hraní. Čtvrteční ráno a obohacená snídaně výstupem našich postaviček, vždycky odstartuje den plný her a soutěží. Splnění soutěžních úkolů přineslo dětem na konci odměny. Absolvování pohádkové trasy spoustu dárku, které měli naše pohádkové postavičky připravené.

Vše vyžaduje velkou míru empatie, pochopení, ale i schopnost rozpoznat z informací a dokumentace o dětech jejich zásadní schopnosti, přednosti, které mohou využít při této hře a na základě tohoto potom sestavení úkolů pro jednotlivá stanoviště tradiční hry.

Nezapomněli jsme ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval speciální poradenství. V rámci odborného programu pro rodiče si rodiče mohli zadat masáže od fyzioterapeutky paní Aleny Lyčkové, která v rámci toho také odpověděla na jejich dotazy. Odborný program pro rodiče zahrnoval odborné diskuze o konkrétních problémech rodin, o rozpoznávání a předcházení rizik plynoucích z péče o zdravotně postiženého člena rodiny. Fyzioterapeutka paní Jitka Patočková po celý týden odpovídala na všetečné dotazy rodičů a blízkých, kteří pečují o svého blízkého se zdravotním postižením z oblasti rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií. Dále poskytovala účastníkům Magnetoterapii, Ultrazvuk, Tejpování, Baňkování. Program také obsahoval nástin dění v oblasti sociální politiky státu a prezentaci novel zákonů v sociální oblasti.

Myslím, že si rodiny odnesly spoustu zážitků a poznatků. Vzpomínky, které mají ve svých pamětech, jim pomohou v dalších dnech jejich životů. Pobyt proběhl podle sestaveného týdenního programu, všichni účastníci absolvovali připravené aktivity. Rehabilitační pobyt splnil očekávání - upevnily se vztahy mezi rodinnými příslušníky a krásná přátelství mezi účastnickými rodinami, cvičením si účastníci uvolnili a procvičili svá těla, naučili se a procvičili si mnoho nového, během masáží rodiče obdrželi spoustu informací, které mohou následně využít v náročné péči o člena své rodiny se zdravotním postižením.

Všechno to krásné, co jsme prožili, se mohlo uskutečnit, díky všem, kdo pomáhali celý pobyt připravit a zrealizovat, díky odbornému dohledu pana MUDr. Vladimíra Žáka a paní fyzioterapeutky Jitky Patočkové. Dále pak díky finanční podpoře, kterou poskytlo Město Svitavy ve formě příspěvku ze svého rozpočtu, Ministerstvo zdravotnictví formou dotace ze státního rozpočtu. Děkujeme všem našim novým dárcům, reklamním partnerům, ale hlavně našim stálým sponzorům, podporovatelům, dobrodincům a báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice vážíme.

Sepsala: Bc. Martina Čížková, DiS. – hlavní vedoucí pobytu, předsedkyně a statutární zástupce ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Správnost ověřila: Martina Báčová, místopředsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy


Archiv

24. 8. – 31. 8. 2013 - Penzion Pastviny
18. 8. – 25. 8. 2012 - Hotel Anenský mlýn
13. 8. – 20. 8. 2011 - Hotel Anenský mlýn
14. 8. – 21. 8. 2010 - Hotel Anenský mlýn
15. 8. – 22. 8. 2009 - Penzion Badinka
16. 8. – 23. 8. 2008 - Penzion Badinka
18. 8. – 25. 8. 2007 - Penzion Badinka
19. 8. – 26. 8. 2006 - Penzion Badinka
Za námiKONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011