Titulní strana - Pobyty - Anenský mlýn 2012

Pobyty - archiv

Celkové hodnocení týdenního rehabilitačního pobytu pro děti a mladistvé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny

Termín: 24. 8. – 31. 8. 2013
Místo: Penzion Pastviny, Pastviny č. 143, Žamberk
Vedoucí pobytu: Bc. Martina Čížková, DiS.
Odborný garant: Jitka Patočková
Dozorující lékař: MUDr. Vladimír Žák

V sobotu 24. srpna 2013 se sjeli do Penzionu Pastviny, do obce Pastviny a okresu Žamberk, účastníci tradičního rehabilitačního pobytu pro děti/ mladistvé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny.

Pobytu se zúčastnilo celkem 40 osob, z toho 18 osob dotovaných /s průkazem ZTP/P a kombinovaným postižením/ a jejich doprovody, 13 nedotovaných rodinných příslušníků, 1 fyzioterapeutka, 3 asistentky volného času, 3 osobní asistentky, 2 osoby k zajištění rekreační jízdy na koních.

V úvodu svého hodnocení musím nejprve zmínit, že jsme po třech letech, které jsme strávili v hotelu Anenský mlýn, v Rokytnici v Orlických horách změnili místo realizace našeho tradičního pobytu. Proto příprava letošního pobytu byla náročnější, zase nás po nějaké době čekalo vyjednávání o ceně, několik návštěv, ke sladění požadavků obou stran, jak našich vzhledem ke stravě a ubytování, tak i ze strany provozovatelů penzionu na práva a povinnosti ubytovaných. Vyjednávání bylo velmi příjemné a celkově dohoda, která mezi námi vznikla, byla výborným začátkem naší spolupráce. Samozřejmě příjezd na nové místo sebou nese prvotní rozpaky, ale ty se v tomto případě hned po prvním dnu rozplynuly.

Penzion Pastviny vlastní a provozuje společnost transplantovaných a dialyzovaných Dialcorp s. r. o. Rychnov nad Kněžnou. Prostory penzionu jsou členěny mimo přízemí do dvou dalších nadzemních podlaží, které jsou dostupné zdvihací plošinou pro imobilní osoby a osoby se sníženou pohyblivostí. Kapacita penzionu je cca 45 osob. Vnitřní prostory jsou velmi dobře uspořádány, oproti malým možnostem v Hotelu Anenský mlýn, jsme zde měli pro naše činnosti k dispozici tělocvičnu, velkou společenskou místnost jídelnu a přilehlý kafé bar. Ubytovací část je tedy výborně dostupná vozíčkářům a to pro naši cílovou skupinu ten nejzásadnější požadavek na ubytování. Pokoje penzionu jsou dostatečně prostorné, vybavené sociálním zařízením, takže dobře využitelné vozíčkáři. Kromě toho dva z pokojů, včetně jejich koupelen splňují všechny požadavky bezbariérovosti. Penzion je zasazen do krásného prostoru, který byl ideální pro odpočinek. Součástí je také altán, který jsme mohli kdykoliv využít k našim aktivitám. Zároveň zde byla možnost grilování, které pro nás také provozovatelé a vzácný pan kuchař zrealizovali. V blízkosti penzionu je hřiště na tenis, nohejbal a další míčové hry. Rodiče i tento prostor využili a trošku potrápili svá těla. Strava byla podávána podle časového harmonogramu, který byl vytvořen na základě požadavků našich účastnických rodin, formou plné penze, včetně svačin a pitného režimu. Z vyjádření účastníků, které jsme zrealizovali formou skupinového rozhovoru, kdy každý z účastníků vyjádřil svůj názor, vyplynula velká spokojenost se stravou a ubytováním.

Každý rok se snažíme mít pro děti, mladistvé a jejich rodiny pobyt pohádkově připravený, proto i letos byl náš pobyt naplněný rozmanitými činnosti, bohatý na zážitky a ve znamení „pohody a porozumění“. Celý týden jsme byli na návštěvě u pana Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a zvířecího kamaráda Žeryka. Pan Spejbl, Hurvínek a jejich přátelé nás všechny vtáhly do svého světa a provázeli nás programem, který obsahoval rehabilitační cvičení, rekreační jízdu na koních, volnočasové aktivity a odborný program pro rodiče. Rekreační jízda na koni probíhala v těsné blízkosti penzionu Pastviny, a také koně byli ustájení hned naproti penzionu, takže jsme je měli po celou dobu na blízku. Velké díky patří, panu Vladimíru Lajdovi, který na nás nezapomněl, obětoval svoji dovolenou a dovezl za námi své dva „miláčky“, až do tak vzdáleného místa. Koně celý týden hýčkaly těla našich dětí a mladistvých na svých hřbetech, aby jim svým teplem uvolnili svaly a vykouzlili svým houpavým krokem šťastné úsměvy v jejich tvářích. Povedlo se, všichni si jízdu na koních užívali.

Program pro volný čas a jeho bohatá náplň doplňovala chvíle mezi odborným rehabilitačním cvičením, rekreační jízdou na koních a odborným programem pro rodiče. Děti si za pomoci asistentek a rodičů vytvořily na památku trička, které pomalovaly podle šablon postavičkami pana Spejbla, Hurvínka a Máničky. Nechyběly pomůcky pro trénování jemné motoriky jako barvy, štětce, lepidlo, papíry, nůžky. Všechny výtvarné nápady se vztahovaly k tradiční pobytové hře a právě dobré nápady našich asistentek zaručily spoustu nových výtvarných činností a zážitků.

Tradiční událostí v průběhu pobytu je pro děti, mladistvé i dospělé, pobytová hra. Tentokráte pan Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a Žeryk povzbuzovali naše účastníky při plnění přichystaných úkolů. Realizace této hry je založena na přípravách, které probíhají před pobytem, kdy na nich velmi pečlivě společně pracovali naše zkušené asistentky, ale hlavně také na přípravě, která probíhá v rámci volnočasového programu, kde si děti a mladistvý tvoří pohádkové pomůcky, které jsou součástí našeho velkého hraní. Splnění úkolů přineslo dětem na konci pohádkové trasy spoustu dárku, které měli naše pohádkové postavičky připravené. Vše vyžaduje velkou míru empatie, pochopení, ale i schopnost rozpoznat z informací a dokumentace o dětech jejich zásadní schopnosti, přednosti, které mohou využít při této hře a na základě tohoto potom sestavení úkolů pro jednotlivá stanoviště tradiční hry.

Nezapomněli jsme ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval speciální poradenství, informační přednášku o rehabilitačních technikách. V rámci odborného programu pro rodiče, proběhlo několik přednášek o Tapingu spolu s instruktáží a dále na přání účastníků individuální Taping. Odborný program pro rodiče zahrnoval odborné diskuze o konkrétních problémech rodin, o rozpoznávání a předcházení rizik plynoucích z péče o zdravotně postiženého člena rodiny. Program také obsahoval nástin dění v oblasti sociální politiky státu a prezentaci novel zákonů v sociální oblasti.

Myslím, že si rodiny odnesly spoustu nových zážitků a poznatků. Vzpomínky, které mají ve svých pamětech, jim pomohou ve zvládání náročné péče o dítě nebo mladistvého v dalších dnech jejich životů. Pobyt proběhl podle sestaveného týdenního programu, všichni účastníci absolvovali připravené aktivity. Rehabilitační pobyt, splnil očekávání, upevnily se vztahy mezi rodinnými příslušníky a krásná přátelství mezi účastnickými rodinami, rodiče si nacvičili a zdokonalili se v rehabilitačním cvičení, ve kterém budou následně pokračovat v domácím prostředí.

Všechno to krásné, co jsme prožily, se mohlo uskutečnit, díky všem, kdo pomáhali celý pobyt připravit a zrealizovat. Dále pak díky finanční podpoře, která vyplynula z krásného multižánrového festivalu „Live for Life“, který zrealizoval Daniel Cach se svými vzácnými přáteli, dále pak díky sbírce, kterou mezi sebou uskutečnili studenti 1. ročníku oboru Mechanik plastikářských strojů ze Středního odborného učiliště ve Svitavách – všem mnohokrát děkujeme a této pomoci si velmi vážíme! Finanční prostředky také poskytlo Město Svitavy ve formě příspěvku ze svého rozpočtu, Ministerstvo zdravotnictví formou dotace ze státního rozpočtu. Děkujeme všem našim novým dárcům, reklamním partnerům, ale hlavně našim stálým sponzorům, podporovatelům, dobrodincům a báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice vážíme.

Sepsala: Martina Čížková, DiS. – hlavní vedoucí pobytu, předsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Správnost ověřila: Martina Báčová, místopředsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011