Organizační struktura klubu

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která má svá práva vymezena ve stanovách Asociace. Členská schůze volí výbor klubu. Výbor klubu volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Statutárním zástupcem je předsedkyně:
Martina Čížková

Odborným garantem Klubu Pohoda Svitavy je:
Fyzioterapeutka Jitka Patočková – Rehabilitace


Členky výboru

Předsedkyně klubu Martina Čížková Předsedkyně klubu
Martina Čížková

Hospodářka klubu Ing. Marie Pohorská Hospodářka klubu
Ing. Marie Pohorská

Místopředsedkyně klubu Martina Báčová Místopředsedkyně klubu
Martina Báčová

Fyzioterapeutka Jitka Patočková Fyzioterapeutka
Jitka Patočková
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011