PŮJČOVNA

Půjčovna ukončila svoji činnost k 31. 12. 2013 z důvodů nezájmu o její služby.

1. Název projektu

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a Poradna specifického poradenství pro rodiny, které pečují o dítě, mladistvého s těžkým zdravotním postižením

2. Stručná charakteristika projektu

Půjčovna [odkaz na větší obrázky]Vypůjčení pomůcky v naší půjčovně je překlenovacím nebo úsporným řešením pro rodiny, které pečují o těžce zdravotně postižené dítě, mladistvého. Shromáždili jsme rehabilitační a kompenzační pomůcky, které jsou již ve vlastnictví rodin a ležely v domech nepoužívané z důvodů nevhodné velikosti nebo jsou technicky nezpůsobilé. Svépomocí zajišťujeme jejich údržbu a popřípadě opravu. Takto ošetřené pomůcky poskytujeme dalším rodinám k překlenutí doby, kterou potřebují k vyřízení pomůcky, kterou hradí zdravotní pojišťovna. Dále k pokrytí doby, kdy má dítě svou pomůcku v opravě a výrobce či distributor není schopen zajistit vhodnou náhradu. Součástí půjčovny je také specifické poradenství pro rodiny, které pečují o dítě, mladistvého se zdravotním postižením.

3. Cíl projektu

Cílem projektu nazvaného Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je soustřeďování použitých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které nejsou v rodinách používané ke svému účelu, na jedno místo. Aby nadále mohly sloužit ke svému účelu, formou vypůjčení. Úspora finančních prostředků.
Cílem projektu nazvaného Specifické poradenství pro rodiny, které pečují o dítě, mladistvého se zdravotním postižením je informační servis, zprostředkování kontaktů(úřady, odborní lékaři, vzdělávací instituce, legislativa, pomoc při vyhledávaní specifických rehabilitačních a kompenzačních pomůcek).

4. Cílová skupina

Dítě, mladiství se zdravotním postižením (bez ohledu na jejich postižení) a jejich rodiny

5. Způsob realizace (forma, rozpis činností a úkolů)

Od ledna máme v pronájmu za symbolickou jednu korunu prostor, který má dvě místnosti. Jednu velkou na sklad a údržbu rehabilitačních kompenzačních pomůcek. Druhou menší, ve které od ledna 2007 již uskutečňujeme specifické poradenství pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Samozřejmě naše další poradenství pokračuje podle harmonogramu i ve Speciální mateřské škole ve Svitavách.

6. Časový harmonogram realizace

Úřední hodiny poradny jsou podle potřeb klientů. Předchází telefonická dohoda o čase schůzky. Přizpůsobujeme se klientovi. Poradenství provádíme i formou terénní služby na požádání uživatele v domácím prostředí.

7. Místo konání

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a Poradna Specifického sociální poradenství pro rodiny, které pečují o dítě s těžkým zdravotním postižením
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klubu Pohoda Svitavy Gruzínská 1912/10, Svitavy


KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011