Titulní strana - Pobyty - Badinka 2009

Pobyty - archiv

15. 8. - 22. 8. 2009
Penzion Badinka, Svojanov u Borušova

Rok utekl jako voda!
„Desátý psychorehabilitační pobyt pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny BADINKA 2009“, který pořádala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s. Klub POHODA Svitavy, se úspěšně uskutečnil

V sobotu 15. srpna 2009 se již po desáté sjely do Svojanova u Borušova do Penzionu Badinka, děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny.

Celkem nás bylo 45 osob z toho 28 dotovaných (dětí ZTP/P a jejich doprovody), 14 nedotovaných (rodinných příslušníků - druhý z rodičů a sourozenci), personál:1 fyzioterapeutka, 2 asistentky volného času.

Opět jsme měly pro děti a jejich rodiny pobyt pohádkově připravený, proto i letos byl velmi výjimečný. Celý týden jsme byly na návštěvě v Krkonoších a pohádkové postavičky Krakonoš, Kuba, Anče, Hajnej společně s Trautemberkem nás vtáhly do děje Krkonošských pohádek!

Pohádkové postavičky nás provázely programem, který obsahoval rehabilitační cvičení, plavání ve vyhřívaném bazénu a rekreační jízdu na koni. Koně jsme měli stejně jako v loňském roce ustájené přímo u penzionu, díky panu Vladimíru Lajdovi, který na nás nezapomněl a dovezl své „miláčky“, aby celý týden hýčkaly tělíčka našich dětí na svých hřbetech, a svým teplem jim uvolnili svaly a vykouzlili svým houpavým krokem šťastné úsměvy v jejich tvářích. Povedlo se, děti si jízdu na koni náležitě užívaly. Děkujeme!

Děti měly opět připraven bohatý program pro volný čas. Velmi rozmanitá náplň výtvarného tvoření doplňovala odborný rehabilitační program. Děti si například, na památku barvami na textil pomalovaly trička, nechyběla samo tvrdnoucí hlína na trénování jemné motoriky, pomůcky jako barvy, štětce, lepidlo, papíry, nůžky a dobré nápady našich asistentek zaručily spoustu dalších krásných výtvarných činností. Proběhl Karneval v Krkonoších a velká hra pod dohledem spravedlivého Krakonoše, neponaučitelného Trautemberka a po boku Ančete, Kuby a Hajného.

Nezapomněly jsme ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval speciální poradenství, informační přednášku o rehabilitačních technikách nebo o změnách v zákoně o sociálních službách. Dále pak, předváděcí akci firmy, která na našem trhu prodává rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Všechno to krásné, co jsme prožily, se mohlo uskutečnit, díky příspěvku z rozpočtu Města Svitavy, dotace Ministerstva zdravotnictví, díky našim novým dárcům, reklamním partnerům, ale hlavně díky našim stálým sponzorům, podporovatelům, dobrodincům a báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice vážíme.

Děkujeme všem, kdo nám pomáháte.

Martina Čížková
Předsedkyně Klubu POHODA Svitavy, ARPZPD v ČR o. s.


Jitka Patočková
Odborný garant rehabilitačních pobytů Klubu POHODA Svitavy,
ARPZPD v ČR o. s.
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011