Titulní strana - Pobyty - Anenský mlýn 2010

Pobyty - archiv

14. 8. – 21. 8. 2010
Anenský mlýn, Rokytnice v Orlických horách

Celkové hodnocení rehabilitačního pobytu pro děti / mladistvé se zdravotním postižením a jejich rodiny

Vedoucí pobytu: Martina Čížková
Odborný garant: Jitka Patočková
Dozorující lékař: MUDr. Vladimír Žák

V sobotu 14. srpna 2010 se sjeli do Hotelu Anenský mlýn do Rokytnice v Orlických horách, účastníci již jedenáctého rehabilitačního pobytu pro děti/ mladistvé se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Pobytu se zúčastnilo celkem 40 osob, z toho 22 osob dotovaných - ZTP/P a jejich doprovody (z toho 1 hlavní vedoucí - praktikantka Svošs Jihlava, také matka zdravotně postižených dětí), 8 nedotovaných rodinných příslušníků, 1 fyzioterapeutka, 5 asistentek volného času, 3 osobní asistentky, 1 osoba k zajištění rekreační jízdy na koních.

Dobrovolně nad rámec počtu účastníků se pobytu zúčastnili 2 praktikanti ze Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava. V úvodu hodnocení pobytu musím nejprve zmínit, že příprava tohoto pobytu, byla po letech velmi složitá a obsáhlá. Manželé Badinovi, kteří nám v několika posledních letech poskytovali zázemí pro náš pobyt ve svém penzionu Badinka, vypověděli dohodu o poskytování služeb, ze zdravotních důvodů pana Badina. Po šesti letech jsme tedy museli vyhledávat nové rekreační zařízení, které mělo splňovat naše požadavky na částečné bezbariérové ubytování, stravu ve formě plné penze, jejíž součástí jsou dopolední a odpolední svačiny, ale také pitný režim, dále pak na toleranci ke společnému ubytování asistenčních psů s jejich majiteli a také pomoc při zajištění ustájení a pohybu koní v blízkosti penzionu. Na vyhledávání se intenzivně pracovalo za pomoci praktikantů i dalších členů klubu od poloviny ledna tohoto roku a bylo ukončeno závaznou objednávkou, kterou jsme zaslali po osobní prohlídce objektu a domluvě manželům Spurným do Hotelu Anenský mlýn v Rokytnici v Orlických horách.

Opět jsme měli pro děti a jejich rodiny pobyt pohádkově připravený, proto i letos byl velmi výjimečný. Celý týden jsme byli na návštěvě v Chaloupce z mechu a Kapradí. Pohádkové postavičky Křemílek a Vochomůrka, nás vtáhly do děje pohádek z Mechu a kapradí! Pohádkové postavičky nás provázely programem, který obsahoval rehabilitační cvičení, rekreační jízdu na koních. Rekreační jízda na koni probíhala v těsné blízkosti hotelu Anenský mlýn, ale koně jsme museli mít ustájené na nedaleké louce u přátel manželů Spurných, kteří nám toto ochotně pomohli zajistit. Díky panu Vladimíru Lajdovi, který na nás nezapomněl a dovezl za námi své "miláčky", až do bez mála 200 kilometrů vzdáleného místa, proto aby celý týden hýčkaly tělíčka našich dětí na svých hřbetech, a svým teplem jim uvolnili svaly a vykouzlili svým houpavým krokem šťastné úsměvy v jejich tvářích. Povedlo se, děti si jízdu na koni náležitě užívaly. Děkujeme!

Pro děti / mladistvé jsme měly opět připraven bohatý program pro volný čas. Velmi rozmanitá náplň výtvarného tvoření doplňovala odborný rehabilitační program a specifické poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem / mladistvým.

Děti si za pomoci asistentek, rodičů i praktikantů vytvořily na památku trička, které nastříkaly savem podle šablon. Motivem byly pohádkové postavičky Křemílka, Vochomůrky, ale i Pařezová chaloupka. Nechyběla samotvrdnoucí hlína na trénování jemné motoriky, pomůcky jako barvy, štětce, lepidlo, papíry, nůžky a dobré nápady našich asistentek zaručily spoustu dalších krásných výtvarných činností. V polovině týdne proběhla velká diskotéka, kterou pro nás zajistili manželé Spurní, byl to pro všechny obrovský zážitek. Děti i rodiče si podvečerní překvapení náležitě užili. V rámci diskotéky mezi nás zavítaly, dvě postavičky naší politické scény pan Václav Klaus a pan Václav Havel, další krásné překvapení, které si v maskách pro naše děti připravila jedna z účastnických rodin, kdy ve věrohodných maskách těchto pánů zavítali na taneční parket. Vše je fotograficky zdokumentováno.

Další velkou tradiční událostí pro děti i dospělé je velká pobytová hra. Tentokráte Křemílek a Vochomůrka povzbuzovali naše děti i rodiče v plnění přichystaných úkolů. Velmi pečlivě připravený program, na kterém společně pracovali naše zkušené asistentky s praktikanty. Příprava této hry je založena na intenzivní komunikaci, konzultovaní, vznášení návrhů, probírání co je možné a nemožné realizovat s dětmi, které se pobytu zúčastní. Vše vyžaduje velkou míru empatie, pochopení, ale i schopnost rozpoznat z informací a dokumentace o dětech jejich zásadní schopnosti, přednosti, které mohou využít při této hře a na základě tohoto potom sestavení úkolů pro jednotlivá stanoviště tradiční hry. Toto všechno asistenti i praktikanti velmi dobře zvládli nejen při osobních setkáních, také v době příprav před pobytem za pomoci moderních technologií / e-maily, moderní komunikace pomocí skyp, ICQ, konferenční hovory atd./. Ale také při samotné realizaci celého týdenního rehabilitačního pobytu. Protože se pobytu zúčastnilo více personálu, a každý z nich si přinesl jiné zkušenosti nebo také žádné zkušenosti s takovým pobytem, bylo třeba o to intenzivnějšího respektování nastavených pravidel, vylaďování na sebe navzájem nebo také hodnocení a navrhování změn. Musím tímto říct, že se podařilo vytvořit jedinečný tým, který odvedl výjimečnou práci, což potvrdila zpětná vazba, kterou jsme zrealizovali v podobě rozhovorů se členy účastnických rodin. Nezapomněli jsme ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval speciální poradenství, informační přednášku o rehabilitačních technikách. V rámci odborného programu pro rodiče, proběhla předváděcí akce firmy Tara, která vyrábí a prodává zdravotnické a relaxační pomůcky. Odborný program pro rodiče zahrnoval také diskutování o konkrétních problémech rodin, kde praktikanti uplatnili vědomosti získané studiem, mohli účastnickým rodinám pomoci rozeznat jejich možnosti nebo objasňovali jak předcházet rizikům plynoucích z péče o zdravotně postiženého člena rodiny.

Myslím, že si rodiny odnesly spoustu nových zážitků, poznatků, vzpomínky, které mají vryté ve svých pamětech, jim pomohou ve zvládání náročné péče o dítě / mladistvého v dalších dnech jejich životů. Pobyt proběhl podle sestaveného týdenního programu, všichni účastníci absolvovali připravené aktivity. Rehabilitační pobyt, splnil očekávání, upevnily se vztahy mezi rodinnými příslušníky, navázaly se, další krásná přátelství mezi účastnickými rodinami, rodiče si nacvičili a zdokonalili v rehabilitačním cvičení, ve kterém budou následně pokračovat v domácím prostředí.

Všechno to krásné, co jsme prožily, se mohlo uskutečnit, díky všem, kdo pomáhali celý pobyt připravit a zrealizovat. Dále pak díky finanční podpoře, která měla podobu příspěvku z rozpočtu Města Svitavy, dotace Ministerstva zdravotnictví, díky našim novým dárcům, reklamním partnerům, ale hlavně díky našim stálým sponzorům, podporovatelům, dobrodincům a báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice vážíme.

Sepsala: Martina Čížková – hlavní vedoucí pobytu, předsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Správnost ověřila: Martina Báčová, místopředsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Jitka Patočková, odborný garant, ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Celkového hodnocení je součástí vyúčtování rehabilitačního pobytu. Zároveň je poskytnuto praktikantům, kterým slouží jako hodnocení vykonané praxe a je součástí výkazu práce studenta.
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011