Titulní strana - Pobyty - Anenský mlýn 2012

Pobyty - archiv

Celkové hodnocení týdenního rehabilitačního pobytu pro děti a mladistvé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny

Termín: 18. 8. – 25. 8. 2012
Místo: Anenský mlýn, Rokytnice v Orlických horách
Vedoucí pobytu: Martina Čížková
Odborný garant: Jitka Patočková
Dozorující lékař: MUDr. Vladimír Žák

V sobotu 18. srpna 2012 se sjeli do Hotelu Anenský mlýn do Rokytnice v Orlických horách, účastníci již dvanáctého rehabilitačního pobytu pro děti/ mladistvé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny.

Pobytu se zúčastnilo celkem 35 osob, z toho 16 osob dotovaných /s průkazem ZTP/P a kombinovaným postižením/ a jejich doprovody (z toho 1 hlavní vedoucí, také matka zdravotně postižených dětí), 10 nedotovaných rodinných příslušníků, 1 fyzioterapeutka, 4 asistentky volného času, 3 osobní asistentky, 1 osoba k zajištění rekreační jízdy na koních.

V úvodu svého hodnocení musím nejprve zmínit, že jsme vrátili do hotelu Anenský mlýn po třetí za sebou. Proto příprava tohoto pobytu byla jednodušší oproti letům minulým. Rozhodli vrátit na stejné místo, které jsme v roce 2010 našli a vyzkoušeli. Už jsme tedy věděli, co všechno nás v hotelu Anenský mlýn čeká.

Opět jsme ocenili, že je v hotelu nainstalován výtah a tím jsou jeho pokoje prakticky přístupné vozíčkářům, kterých bylo v naší skupině šest, což je z mého pohledu opravdu hodně, když vezmeme v úvahu, že jsme měli sedm účastnických rodin. Standardně nastavené stravovaní formou plné penze, kde pro nás byly součástí dopolední a odpolední svačiny a pitný režim. Stravu bohužel nemůžeme tak chválit, jako v letech minulých. Časový režim přizpůsobený našim dětem a mladistvým.

Pro děti, mladistvé a jejich rodiny jsme měli pobyt pohádkově připravený, proto i letos byl velmi pestrý a bohatý. Celý týden jsme byli na návštěvě u Zlobra Shreka, princezny Fiony, Oslíka a dalších postaviček z tohoto pohádkového příběhu. Zelený obr a jeho přátelé nás všechny vtáhly do svého světa a provázeli nás programem, který obsahoval rehabilitační cvičení, rekreační jízdu na koních, volnočasové aktivity a odborný program pro rodiče. Rekreační jízda na koni probíhala v těsné blízkosti hotelu Anenský mlýn, ale koně byli ustájení na nedaleké louce u přátel manželů Spurných, kteří nám toto ochotně pomohli zajistit. Velké díky patří, panu Vladimíru Lajdovi, který na nás nezapomněl a dovezl za námi dva své „miláčky“, až do bez mála 200 kilometrů vzdáleného místa, aby celý týden hýčkaly těla našich dětí a mladistvých na svých hřbetech, a svým teplem jim uvolnili svaly a vykouzlili svým houpavým krokem šťastné úsměvy v jejich tvářích. Povedlo se, všichni si jízdu na koních užívali.

Program pro volný čas a jeho rozmanitá náplň doplňovala chvíle mezi odborným rehabilitačním cvičením, rekreační jízdou na koních a odborným programem pro rodiče.

Děti si za pomoci asistentek, rodičů i praktikantů vytvořily na památku trička, které pomalovaly podle šablon postavičkami Shreka a Fiony. Nechyběly pomůcky pro trénování jemné motoriky jako barvy, štětce, lepidlo, papíry, nůžky. Všechny výtvarné nápady se vztahovaly k tradiční pobytové hře a právě dobré nápady našich asistentek zaručily spoustu nových výtvarných činností a zážitků.

Tradiční událostí v průběhu pobytu je pro děti i dospělé, pobytová hra. Tentokráte Zlobr Shrek, princezna Fiona, Oslík a další postavičky pohádkového příběhu povzbuzovali naše děti, mladistvé, ale i rodiče v plnění přichystaných úkolů. Realizace této hry je založena na přípravách, které probíhají před pobytem, kdy na ni velmi pečlivě společně pracovali naše zkušené asistentky s praktikanty, ale hlavně na přípravě, která probíhá v rámci volnočasového programu, kde si děti a mladistvý tvoří pohádkové pomůcky, které jsou součástí našeho velkého hraní. Splnění úkolů přineslo dětem na konci pohádkové trasy spoustu dárku, které měli Shrek, Fiona a Oslík připravené. Vše vyžaduje velkou míru empatie, pochopení, ale i schopnost rozpoznat z informací a dokumentace o dětech jejich zásadní schopnosti, přednosti, které mohou využít při této hře a na základě tohoto potom sestavení úkolů pro jednotlivá stanoviště tradiční hry.

Závěrečnou tečkou pobytové hry a vlastně celého dne, byla velká diskotéka, kterou pro nás zajistili na své náklady manželé Spurní. Byl to pro všechny obrovský zážitek. Děti i rodiče si podvečerní překvapení náležitě užili.

Nezapomněli jsme ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval speciální poradenství, informační přednášku o rehabilitačních technikách. V rámci odborného programu pro rodiče, proběhlo několik přednášek o Tapingu spolu s instruktáží a dále na přání účastníků individuální Taping. Odborný program pro rodiče zahrnoval odborné diskuze o konkrétních problémech rodin, o rozpoznávání a předcházení rizik plynoucích z péče o zdravotně postiženého člena rodiny. Program také obsahoval nástin dění v oblasti sociální politiky státu a prezentaci novel zákonů v sociální oblasti.

Myslím, že si rodiny odnesly spoustu nových zážitků a poznatků. Vzpomínky, které mají ve svých pamětech, jim pomohou ve zvládání náročné péče o dítě nebo mladistvého v dalších dnech jejich životů. Pobyt proběhl podle sestaveného týdenního programu, všichni účastníci absolvovali připravené aktivity. Rehabilitační pobyt, splnil očekávání, upevnily se vztahy mezi rodinnými příslušníky a krásná přátelství mezi účastnickými rodinami, rodiče si nacvičili a zdokonalili se v rehabilitačním cvičení, ve kterém budou následně pokračovat v domácím prostředí.

Všechno to krásné, co jsme prožily, se mohlo uskutečnit, díky všem, kdo pomáhali celý pobyt připravit a zrealizovat. Dále pak díky finanční podpoře, která vyplynula z krásného charitativního večera, který se uskutečnil v rámci Vernisáže Hra Světla, kterou pro Pohodu, uspořádali manželé Ebrle v Jindřišské věži v Praze. Další krásnou akcí, která přinesla finanční prostředky pro financování našeho pobytu, byla výjimečná sportovní akce pořádaná Aerobik klubem Svitavy „Letní párty pod širým nebem“ – mnohokrát děkujeme! Finanční prostředky také poskytlo Město Svitavy ve formě příspěvku ze svého rozpočtu, Ministerstvo zdravotnictví formou dotace ze státního rozpočtu. Děkujeme všem našim novým dárcům, reklamním partnerům, ale hlavně našim stálým sponzorům, podporovatelům, dobrodincům a báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice vážíme.

Sepsala: Martina Čížková, DiS. – hlavní vedoucí pobytu, předsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy

Správnost ověřila: Martina Báčová, místopředsedkyně ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Caracal © 2006-2011