Aktuálně: Co nás čeká v roce 2017

Poradenské schůzky rodičů, se konají pravidelně od 18 h
Výroční schůzka členů ARPZPD v ČR, z. s. Klubu Pohoda Svitavy:
22. 2. 2017

Poradní dny
22. března 2017
19. dubna 2017
24. května 2017
30. června 2017
3. srpna 2017
20. září 2017
18. října 2017
15. listopadu 2017
13. prosince 2017
(Změna vyhrazena, ověřte prosím, sms zprávou na tel.: 604 607 618)

12. 8. – 19. 8. 2017 - Týdenní rehabilitační pobyt pro děti, mladistvé, dospělé se zdravotním postižením a jejich rodiny
Máme před sebou osmnácté pokračování našeho tradičního Rehabilitačního pobytu pro děti, mladistvé, dospělé se zdravotním postižením a jejich rodiny, koná se v Penzionu Pastviny, v termínu od 12. 8. – 19. 8. 2017.
Také letos bude mít náš pobyt svoji specifickou náplň. Každým rok nás provází pobytem jiné postavičky z pohádkových nebo filmových příběhů, letos to bude cesta „Školou čar a kouzel v Bradavicích - Harry Potter, Hermiona, Ronald Weasley , Albus Brumbal, Severus Snape, Hagrid a další filmové postavičky budou průvodci našeho týdenního pobytu. Zabaví naše účastníky při různých činnostech, soutěžích a hrách. Základem našeho pobytu je rehabilitace, ať už klasická nebo za pomoci zvířecích miláčků, kterými jsou v našem případě koně. Nebude chybět trénování jemné motoriky při volnočasových aktivitách, které pro účastníky připravují dobrovolníci. Ani rodiče nepřijdou zkrátka, jejich programem je nejen odpočívání, ale také podvečerní cvičení, dále nabídka speciálního poradenství z oblasti sociálního, vzdělávacího a zdravotnického systému.

Hodnocení pobytu 2016

Fotografie z pobytu roku 2016, kdy nás pobytem provázeli Mrazík, Nastěnka, Ivánek a další :-)

pobyt 2016


Klub Pohoda Svitavy

Když v roce 2000 obnovila Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Pohoda Svitavy svou činnost, dali jsme si za cíl pomáhat rodinám, které pečují o zdravotně postižené děti.

Každý člověk by měl ve svém životě prožívat chvíle, které by mu přinášely pocity radosti, štěstí a naplnění. Myslíme si , že pro děti a mladistvé jsou tímto akce ve společnosti svých vrstevníků nejenom v rámci činností škol při jejich vzdělávání, ale hlavně v jejich volném čase. Protože jsme rodiče dětí se zdravotním postižením, chceme také pro své děti krásné zážitky z prázdninových pobytových akcí či jiných podobných aktivit.

Na území města Svitavy jsou dobře a kvalitně zajištěny sociální služby, jako je osobní asistence, respitní péče, doprava dětí do školských zařízení a spousta dalších služeb. Naše spolupráce s poskytovatelem těchto služeb – Střediskem sociálních služeb Salvia je velmi dobrá. Proto se my jako rodiče – „dobrovolníci“ můžeme v rámci klubu věnovat volnému času našich dětí.

Další oblastí, kde se snažíme pomáhat, je zpřístupnění informací z oblasti sociálního systému, kompenzačních pomůcek a rehabilitačních metod rodičům pečujícím o děti se zdravotním postižením. Ze zkušenosti, kterou sami máme, vyplývá, že rodinám se lépe žije, mají-li dostatek informací o možnostech řešení situace, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením jejich dítěte.

Martina Čížková
Předsedkyně ARPZPD v ČR, Klub Pohoda Svitavy

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR je otevřeným, nezávislým, nepolitickým, dobrovolným občanským sdružením s právní subjektivitou, působícím na celém území České republiky, které vzniklo za účelem zajišťování, provozování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí (bez ohledu na jejich postižení) a jejich rodičů.
Klub Pohoda Svitavy je pobočný spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z,s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z,s.

nic

nic

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Klub Pohoda Svitavy je na Facebooku
nic

znak města SvitavyS

Rehabilitační pobyty pořádané ARPZPD v ČR, z.s. Klubem Pohoda Svitavy podporuje dotací toto ministerstvo.

nic

znak města SvitavyS

MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLKOVOU ČINNOST

logo VEOLIA

nic

logo DEAS

nic

logo MAG Centrum

nic

logo společnosti SITA

nic

logo restaurantu Cappuccini Kolovraty

nic

Celostátní aktivita rodičů prosazující potřeby rodin pečující o děti s těžkým zdravotním postižením

logo společnosti SITA

logo firmy Čížek - Nahodil

logo společnosti SITA

logo studio Caracal

www.tomasberoun.cz

nic

KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300

Nezisková organizace zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 50124

Caracal © 2006-2011