Titulní strana - Koncert Pohoda v Kolovratech

Koncert POHODA V KOLOVRATECH

Tříkrálová neděle byla pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Klub Pohoda Svitavy velmi výjimečná.

Naši přátelé zpěvák Tomáš Beroun a profesor pražské Ježkovy konzervatoře Eduard Klezla, již před dvěma měsíci přišli s nápadem uskutečnit ve spolupráci s občanským sdružením Klub Kolovraty charitativní koncert nazvaný Pohoda v Kolovratech. Současně předsedkyně klubu Kolovraty paní Iva Hladká podala návrh zástupcům městské části Praha Kolovraty, aby výtěžek z tradiční veřejné sbírky, která je zahajována v Kolovratech při rozsvícení vánočního stromu, byl věnován právě našemu Klubu Pohoda. Zástupci městské části její návrh podpořili. Tímto začaly přípravy a rodiny z našeho klubu dostaly pozvání do Kolovrat na tříkrálovou neděli. Velice rádi jsme toto pozvání přijali.

Neděle 6.ledna 2008 díky počasí nezačala příliš optimisticky, i když normálně bychom ze sněhu měli se svými dětmi velkou radost, na cestu dlouhou bez mála 200km se nám to nehodilo. Přesto jsme se statečně s našimi rodinami, které pečují o dítě či mladistvého se zdravotním postižením vydali na cestu směr Praha-Kolovraty.

Koncert začal ve 14hodin, kdy beze slov Tomáš Beroun začal zpívat převzatou písničku od Richarda Bonny Muntula Moto, která navodila báječnou atmosféru, uvítal vyprodaný sál v Kulturním domě U Boudů a uvedl moderátorku odpoledne paní Hanu Heřmánkovou. Poté paní Hana pozvala na jeviště i všechny další hosty Moniku Absolonovou, Radku Fišarovou a pana profesora Eduarda Klezlu. Od té chvíle bylo na jevišti velmi živo, všem hostům byly paní Hankou kladeny otázky, které se týkaly jejich profesního i osobního života. Diváci v sále měli také možnost se milých hostů ptát na cokoliv je napadlo. Povídání, které ukázalo, že Monika je velice výřečná, Radka velmi pohodová, pan profesor opravdu vtipný a velká opora svým studentům, Tomáš moc citlivý a vnímavý a také jak je pohotová moderátorka paní Hanka, bylo prokládáno písničkami z muzikálu Kleopatra, Angelika, Edit Piaf a Evita. Tomáš Beroun ozvláštnil odpoledne svým výběrem písní, Mackie Messer v anglickém originále s lehkým tanečním číslem opravdu obecenstvo vyburcoval k pořádnému potlesku, ale ani Monika se svou krásnou Angelikou a Radka se svým výjimečným podáním Edit Piaf nezůstaly bez odměny obecenstva, zpívaly obě nádherně a posluchači to náležitě ocenili.

Další obrovský potlesk publika si zasloužili všichni, kdo svými sponzorskými dary, které čítali 50.000,-Kč podpořili projekty naše klubu Pohoda. Všechny naše záměry pro využití finančních prostředků jsme specifikovali již při zahájení příprav koncertu. V průběhu koncertu probíhala formou projekce na plátno prezentace činnosti našeho klubu a mluveným slovem vysvětlila přítomným všechny úmysly využití získaných prostředků předsedkyně Klubu Pohoda Svitavy Martina Čížková. Bylo to pro nás velké pohlazení našich duší, že jsou lidé i tak daleko od našeho domova, kteří nám chtějí pomáhat. Velmi si vážíme vlídného přijetí v Kolovratech.

A aby těch překvapení nebylo málo naše děti dostaly na památku této akce trička potištěná logy obou klubů Klubko Kolovraty, Pohoda Svitavy a nápisem Pohoda v Kolovratech.

Kasička, která byla od 1.prosince 2007 v kolovratském infocentru jako možnost přispění do veřejné sbírky byla i po celou dobu v sále U Boudů. Otevření kasičky proběhlo za přítomnosti zástupců městské části Praha Kolovraty a paní Ivy Hladké následující den. Telefonát z Kolovrat v pondělí zněl do uší jako další překrásná písnička z Kolovrat „vybralo se pro Vás ještě něco málo přes 10.000,-Kč.“

Co k tomu všemu dodat, tak jako Tomáš Beroun ukončil koncert písničkou, která je oslavou dlouhého života a byla zpívána bez doprovodu hudby, mi bychom s pokorou rádi všem našim dobrodincům, sponzorům, odborníkům, vzácným přátelům i našim báječným rodinám, tiše řekli z nitra našich srdcí„vážíme si Vás a děkujeme Vám všem, kteří se snažíte nám náš život usnadňovat ať už pomocí finanční, psychickou tak i fyzickou.“
KONTAKT
Gruzínská č.1912/10
tel.: 604 607 618
e-mail: klub@pohoda-svitavy.cz

IČ: 43508952
bankovní spojení: ČSOB pobočka Svitavy
č.ú.: 170111109/0300


Celostátní aktivita rodičů prosazující potřeby rodin pečující o děti s těžkým zdravotním postižením

logo firmy Perfected


www.ieclipse.cz

Caracal © 2006-2011